ข่าว ศิลปะ

กระดาษสร้างเรื่อง!!…ทำคนเกิดอารมณ์(ดี) อย่ามองกระดาษเป็นเพียงวัตถุบางเบาใช้สำหรับจดข้อความเพียงเท่านั้น เพราะมันสามารถแปลงร่างกลายเป็นทุกสรรพสิ่งตามจินตนาการและเชื่อว่าสามารถทำให้คนที่เห็นอมยิ้ม หรือระเบิดเสียงหัวเราะออกมาได้เรามาเรียนรู้ประวัติของกระดาษกันก่อน  โดยกระดาษถูกผลิตขึ้นเป็นครั้งแรกที่ประเทศจีน ในช่วง 250 ก่อนคริสต์ศักราช  จากนั้นก็เริ่มแพร่หลายใช้ทั่วโลก  โดยใช้สำหรับเป็นวัตถุจดบันทึกด้วยหมึกสีต่างๆ แต่กระดาษจดแล้ว  เมื่อเลิกใช้ก็กลายเป็นขยะเกลื่อนเมือง ทำลายกันไม่หวาดไม่ไหว  ยิ่งมาในช่วงปัจจุบันมีการรณรงค์การใช้กระดาษแบบรีไซเคิล  หรือที่เข้าใจกันว่าใช้กระดาษให้ครบทั้งสองด้านหน้าและหลัง  เพื่อประหยัดทรัพยากรของโลกด้านประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศแรกๆ ที่มองเห็นประโยชน์อีกด้านของกระดาษ จึงริเริ่มนำกระดาษสีๆ มาพับ หลายคนรู้จักในชื่อว่า “Origami” ซึ่งอธิบายให้เข้าใจง่ายๆ ว่า การพับกระดาษเป็นรูปร่างของสัตว์และสิ่งของ โดยมีแบบแผนและอาศัยความชำนาญในการพับโดยไม่พึ่งพาวัสดุยึดติดอื่นใด ประเทศ อื่นๆ เมื่อมาพบประเพณีการพับกระดาษแสนประณีตนี้เข้า ก็เกิดการเลียนแบบจนกลายเป็นศิลปะประเภทหนึ่งที่สร้างสรรค์และช่วยรณรงค์ให้คนเลิกทิ้งกระดาษลงถังขยะ แต่นำมาสร้างเป็นผลงานชวนอมยิ้ม […]

Read Article →