คำอธิบายรายวิชา

Google   Youtube      PSV      สพม.11

คำอธิบายรายวิชา

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ             วิชา ศิลปะ 8 (ทัศนศิลป์)              รหัสวิชา ศ 23102

ประเภทวิชา พื้นฐาน                                                                          จำนวน  0.5   หน่วยกิต

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                                                                 จำนวน 20ชั่วโมง/ภาคเรียน

  

                    รู้และเข้าใจประยุกต์ใช้ทัศนธาตุและหลักการออกแบบในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ไทยและสากลแบบ 2 มิติ 3 มิติ งานสื่อผสม และเทคนิควิธีการของศิลปินในการสร้างงานทัศนศิลป์ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อสื่อความหมาย

                    โดยวิเคราะห์รูปแบบเนื้อหาคุณค่าในงานทัศนศิลป์นำไปจัดนิทรรศการ และทักษะที่จำเป็นด้านอาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานทัศนศิลป์

                    เพื่อเห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ที่สะท้อนวัฒนธรรมและความแตกต่างของทัศนศิลป์แต่ล่ะยุคสมัยของวัฒนธรรมไทยและสากล

 

มาตรฐานและตัวชี้วัด

รหัสตัวชี้วัด

ศ 1.1    ม.3/1    ม.3/2    ม.3/3    ม.3/4    ม.3/5    ม.3/6    ม.3/7    ม.3/8    ม.3/9   3/10    ม.3/11

ศ 1.2    ม.3/1     ม.3/2

รวมทั้งหมด   22   ตัวชี้วัด

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s